Cấu trúc bài thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 trường ĐH. Nông Lâm TPHCM Bài thi chuẩn đầu ra […]

B1 CĐR – ĐH Nông Lâm TPHCM
1,200,000 đ
Giới thiệu

Cấu trúc bài thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 trường ĐH. Nông Lâm TPHCM
Bài thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 trường ĐH. Nông Lâm TPHCM gồm 7 phần như sau:

Đề thi mẫu: link

* Để đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 trường ĐH. Nông Lâm TPHCM bạn cần đạt kết quả tối thiểu 97 câu / 200 câu.
* Lịch thi: thông thường kì thi B1 CĐR trường ĐH. Nông Lâm TPHCM được tổ chức định kỳ 2 tháng 1 lần.
* Thời hạn có giá trị: Kết quả kì thi B1 CĐR trường ĐH. Nông Lâm TPHCM còn hiệu lức xét tốt nghiệp là 3 năm tính từ ngày có kết quả thi đạt chuẩn.

* Chú ý: tài khoản cho khóa học sẽ tự động bị khóa trước hạn khi học viên đã đạt chuẩn đầu ra B1.

Nội dung khóa học

Bài thi cuối khóa

Thời gian

Đang tải...