.B1

B1 CĐR – HỔ TRỢ HỌC VIÊN

Khóa học B1 – chuẩn đầu ra (CĐR) ĐH Nông Lâm TPHCM sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu trong thời gian ngắn nhất.

Chương Trình chỉ dành cho các bạn học viên đang ôn luyện trực tiếp khóa học B1 chuẩn đầu ra trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

ĐĂNG KÝ