Phân biệt Tương lai hoàn thành & Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn và Tương lai hoàn thành cũng là 2 thì có tần suất xuất […]

XEM THÊM

Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)

Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions) Thường được dùng để đứng trước các mệnh đề phụ thuộc, gắn kết mệnh […]

XEM THÊM

SO SÁNH THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH & THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Trong bài viết này ta sẽ đi tìm hiểu sự khác biệt giữa thì hiện tại hoàn thành và thì […]

XEM THÊM

Liên từ tương quan (Correlative conjunctions)

Dạng liên từ tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu trong  bài này là dạng Liên Từ Tương Quan (Correlative […]

XEM THÊM

PHÂN BIỆT QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Chúng ta đã ôn lại hai thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong các […]

XEM THÊM

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ […]

XEM THÊM

Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)

Các liên từ trong tiếng Anh là một trong những chủ điểm ngữ pháp thường gặp và được sử dụng […]

XEM THÊM

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là một trong những loại thì được sử dụng thường xuyên cả trong văn nói […]

XEM THÊM

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Đối với người học tiếng Anh “thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn” là thì khá gần gũi và quen […]

XEM THÊM

QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Bài học hôm nay, chúng ta tìm hiểu về thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn cũng như cách sử […]

XEM THÊM

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) là một trong những thì thường xuất hiện rất nhiều trong những […]

XEM THÊM

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Thì hiện tại hoàn thành là 1 điểm ngữ pháp xuất hiện xuyên suốt trong bài thi, đặc biệt có […]

XEM THÊM