Danh từ đếm được – Danh từ không đếm được (count nouns – non-count nouns)

Trong đề thi Toeic, Dạng câu hỏi liên quan đến danh từ đếm được (count nouns) và không đếm được […]

XEM THÊM

Chủ ngữ giả IT / THERE

1. Chủ ngữ giả “IT”   * Cách dùng: + Chủ ngữ giả “IT” được sử dụng để thay thế […]

XEM THÊM

Cấu trúc đặc biệt sử dụng bare infinitives (động từ nguyên mẫu không to)

Trong câu có các động từ, tính từ, danh từ thể hiện nghĩa yêu cầu, đề nghị hoặc nhiệm vụ […]

XEM THÊM

DANH TỪ thường đi chung (Noun + noun collocations)

COLOCATION là gì? Collocation là thuật ngữ để ám chỉ một từ hoặc cụm từ thường được sử dụng cố […]

XEM THÊM

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

1. Công thức     2. Cách dùng Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả các hành động […]

XEM THÊM

TÍNH TỪ + GIỚI TỪ thường xuất hiện trong bài thi TOEIC

Câu hỏi về giới từ là dạng câu hỏi phổ biến trong bài thi Toeic; Đây là dạng bài khó […]

XEM THÊM

ĐỘNG TỪ + GIỚI TỪ thường xuất hiện trong bài thi TOEIC

Câu hỏi về giới từ là dạng câu hỏi phổ biến trong bài thi Toeic; Đây là dạng bài khó […]

XEM THÊM

NHẬN BIẾT TỪ LOẠI DỰA VÀO HẬU TỐ (WORD FORMATION)

Khi xử lý các câu trắc nghiệm liên quan đến thành phần câu (parts of speech) trong bài thi Toeic, […]

XEM THÊM

CẤU TRÚC ĐỀ THI

Khi dự thi TOEIC, một trong những điều kiện tiên quyết để dành được tối đa điểm số đó là […]

XEM THÊM

CÁCH ĐĂNG KÝ THI TOEIC

TOEIC là từ viết tắt của Test of English for International Communication. Đây là một chứng chỉ tiếng Anh tương […]

XEM THÊM

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Trong đề thi Toeic, ngữ pháp phần thì chiếm khá nhiều điểm và luôn xuất hiện trong phần 5 và […]

XEM THÊM

Rút gọn Mệnh đề quan hệ (Reduced relative clauses)

Rút gọn mệnh đề quan hệ là một chủ điểm ngữ pháp rất quan trọng luôn gặp trong đề thi […]

XEM THÊM